Inwestytura Orderu Świętego Stanisława

Z radością informujemy, że 13 maja 2018 r. Wielka Narodowa Kapituła Orderu Świętego Stanisława w Polsce, uhonorowała Orderem Św. Stanisława Dyrektora, Dyrygenta Jacka Bonieckiego (III Klasa Orderu) oraz Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” (I klasa Orderu).

Rozpoczęcie ceremonii nastąpiło o godz. 13 mszą św. w Kościele Świętego Krzyża w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 3. Kościół ten to historyczna siedziba Orderu. To w tym miejscu 7 maja 1765 r. król Stanisław August Poniatowski wręczył po raz pierwszy Ordery Św. Stanisława.

Uczestników uroczystości - władze Orderu Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika w Polsce: Wielkiego Mistrza - Stanisława Iwańczaka i Wielkiego Kanclerza Prof. Mirosława Nadera oraz członków Kapituły i kandydatów do Orderu,  powitał ks. Proboszcz Zygmunt Robert Berdychowski. Mszy św. przewodniczył i poświęcił ordery ekscelencja ks. Biskup dr Antoni Pacyfik Dydycz.

Gości przywitał również prowadzący - Wielki Kanclerz prof. Mirosław Nader, który dokonał prezentacji nowych kawalerów orderu.

Inwestyturom towarzyszy zawsze pieśń: „Witaj, majowa jutrzenko” znana też jako: Mazurek 3 Maja czy Trzeci Maj. To pieśń przywołująca pamięć Konstytucji 3 Maja, pierwszej konstytucji w Europie. Zwykle odznaczenia nadawane są w dniu 3 maja, co stanowi dodatkową oprawę rocznicy Konstytucji z 1791 r. Tym razem „Witaj, majowa jutrzenko”  zabrzmiało w wykonaniu Chóru Zespołu „Mazowsze”, który wystąpił również na koniec uroczystości.  

Order przyznawany jest za wyjątkowe osiągnięcia, zarówno organizacji jak i osób indywidualnych, dlatego jesteśmy szczególnie dumni z tego wyróżnienia.  

fot. Jan Drzewiecki

Więcej

do góry