Finał zbiórki pieniędzy na cele charytatywne przeprowadzonej w czasie przedstawień "Betlejem polskiego"

Zgodnie z tradycją, zawsze w czasie przedstawienia „Betlejem polskie" prowadzona jest zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. Informujemy, że tym razem zbiórka została przeprowadzona wśród publiczności, która była obecna na przedstawieniach w terminie od 06.12.2018 r. do 23.01.2019 r. w siedzibie PZLPiT "Mazowsze".

Zebrane środki – 25 454, 81 zł zostały przeznaczone na Dom Miłosierdzia, prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie. Jest to placówka opiekuńczo-wychowawcza przeznaczona dla dzieci i młodzieży w wieku od 10 do 18 roku życia, które są pozbawione całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. W domu prowadzonym przez Siostry młodzi ludzie znajdują wszechstronną pomoc.

Zbiórkę zarejestrowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pod numerem 2018/5433/KS i przekazano sprawozdanie z jej przeprowadzenia.

Cieszymy się, że publiczność tak chętnie włączyła się do tej pięknej akcji, zainicjowanej przez reżysera spektaklu "Betlejem polskie" Zbigniewa Kułagowskiego.

Więcej

do góry