O klubie

Działalność Klubu tymczasowo zawieszona

Głównym Celem Klubu Przyjaciół ,,Mazowsza” jest skupienie ludzi wrażliwych na piękno sztuki, a zwłaszcza kultury ludowej. Jest to działanie na rzecz ochrony i rozpowszechniania dziedzictwa kulturowego, będącego jednym z głównych celów powołania i funkcjonowania już od 65 lat Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego.

Członkostwo w Klubie ma przyczynić się do wspierania i dalszego rozwoju dzieła Miry Zimińskiej - Sygietyńskiej i Tadeusza Sygietyńskiego i utrzymania przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego funkcji „Ambasadora Polskiej Kultury” poza granicami naszego Kraju oraz jednej z czołowych instytucji kultury w Polsce.

Swoje cele Klub realizuje poprzez wspieranie działalności PZLPiT ,,Mazowsze” na rzecz upowszechniania kultury, w drodze przekazywania środków finansowych wpłacanych  na rzecz Klubu przez jej członków.

Każda osoba fizyczna lub prawna, po podpisaniu deklaracji wstąpienia do Klubu i dokonaniu wpłaty na rzecz Klubu, staje się jego członkiem, otrzymuje przywileje oraz Kartę Członkowską Klubu Przyjaciół ,,Mazowsza” zgodnie z ponizszymi  kryteriami:

  1. Karta Przyjaciela „Mazowsza”- OBEREK - po dokonaniu wpłaty w wysokości minimum 150 zł,  
  2. Karta Przyjaciela „Mazowsza”- KRAKOWIAK - po dokonaniu wpłaty w wysokości minimum 500 zł,.
  3. Karta Przyjaciela „Mazowsza”- MAZUR - po dokonaniu wpłaty w wysokości minimum 1000zł,

!!! Zapraszamy Serdecznie !!!

Więcej

do góry