KARTA ZGŁOSZEŃ

Osoby chcące wziąć udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka zobowiązane są przesłać do odpowiedniego ośrodka regionalnego wypełniony i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy. Wszelkie potrzebne adresy, telefony oraz dane osób odpoowiedzialnych za koordynację działań w poszczególnych regionach znajdują się na stronie  DANE KONTAKTOWE.

KONKURS WOKALNY IM. ST. JOPKA – TERMINY NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ W POSZCZEGÓLNYCH OŚRODKACH LOKALNYCH

25 września 2019 – Gdańsk, Lublin, Nysa

27 września 2019 – Wrocław

30 września 2019 – Białystok, Zielona Góra

2 października 2019 – Katowice, Szczecin, Łódź, Nowy Sącz

7 października 2019 – Bydgoszcz, Olsztyn, Rzeszów

9 października 2019 – Kielce, Poznań, Warszawa

 

Więcej

do góry