KARTA ZGŁOSZEŃ

Osoby chcące wziąć udział w I Ogólnopolskim Konkursie Wokalnym im. Stanisława Jopka zobowiązane są przesłać do odpowiedniego ośrodka regionalnego wypełniony i odręcznie podpisany formularz zgłoszeniowy. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 16 września 2019 roku. Wszelkie potrzebne adresy, telefony oraz dane osób odpoowiedzialnych za koordynację działań w poszczególnych regionach znajdują się na stronie  DANE KONTAKTOWE.

 

Więcej

do góry