I Ogólnopolski Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka odbędzie się jesienią 2019 roku. Patronem zmagań konkursowych jest legendarny solista Zespołu „Mazowsze" Stanisław Jopek, a w programie Konkursu znajdą się utwory z repertuaru Zespołu. I Etap przesłuchań odbędzie się w 16 instytucjach partnerskich w całej Polsce. Zwycięzcy rywalizacji w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną zaproszeni do II Etapu, który odbędzie się w siedzibie Zespołu „Mazowsze” w Otrębusach. Laureaci Konkursu wystąpią podczas Koncertu Galowego wraz z chórem, orkiestrą i baletem Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze im. T. Sygietyńskiego „Mazowsze”.

Zwycięzcy zostaną uhonorowani nagrodami pieniężnymi.

I Nagroda – 6 000 zł
II Nagroda – 4 000 zł
III Nagroda – 2 000 zł

W regulaminie przewidziano także dodatkowe wyróżnienia: występ podczas Koncertu Galowego z udziałem orkiestry, baletu i chóru Zespołu „Mazowsze”, udział w warsztatach artystycznych prowadzonych przez Zespół „Mazowsze”, Nagrodę Publiczności oraz nagrody pozaregulaminowe.

Uczestnicy zostaną podzieleni na cztery kategorie wiekowe: 9-14 lat, 15-19 lat, 20-25 lat oraz 26+. 

Zgodnie z przyjętym przez Organizatora harmonogramem termin nadsyłania zgłoszeń do I Etapu upływa 16 września 2019 roku. Pierwsza część przesłuchań odbędzie się w dniach 28 września – 13 października 2019 r. Drugi etap konkursu zakończy się Koncertem Galowym i odbędzie się w dniach 23-26 października 2019 r. W ramach przesłuchań drugiego etapu 25 października 2019 r. odbędą się warsztaty artystyczne oraz próba do Koncertu Galowego.
 

 

Więcej

do góry