I Konkurs Wokalny im. Stanisława Jopka
NAGRODY

Nagrody główne
I Nagroda – 6 000 zł  
II Nagroda – 4 000 zł 
III Nagroda – 2 000 zł

Dodatkowe wyróżnienia
Laureaci II Etapu wezmą udział w jednodniowych warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem orkiestry, baletu i chóru Zespołu „Mazowsze”, które odbędą się 25 października 2019 r. Organizator Konkursu przewiduje możliwość zaproszenia wybranych laureatów II Etapu na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze”.

Nagroda publiczności
Publiczność przyzna swoją nagrodę w drodze plebiscytu, który zostanie przeprowadzony podczas Koncertu Galowego.

Nagrody dodatkowe
Partnerzy w poszczególnych regionach, sponsorzy lub inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

Więcej

do góry