Nagrody


Nagrody główne*


I Nagroda – 8 000 zł  
II Nagroda – 5 000 zł 
III Nagroda – 3 000 zł
Wyróżnienie – 2 000 zł

Nagroda publiczności – 2 000 zł

Dodatkowe wyróżnienia

Laureaci II etapu wezmą udział w jednodniowych warsztatach artystycznych oraz w próbie do Koncertu Galowego z udziałem orkiestry, baletu i chóru Zespołu „Mazowsze”, które odbędą się 26 listopada 2021 r.

Organizator Konkursu przewiduje możliwość zaproszenia wybranych Uczestników na trzymiesięczny staż z możliwością późniejszego zatrudnienia w PZLPiT „Mazowsze”.

Nagroda publiczności

Publiczność przyzna swoją nagrodę w drodze plebiscytu, który zostanie przeprowadzony podczas Koncertu Galowego 27 listopada 2021 r.

Nagrody dodatkowe

Partnerzy w poszczególnych regionach, sponsorzy lub inne podmioty mogą przyznawać pozaregulaminowe nagrody pieniężne lub rzeczowe.

 

*Nagrody Finansowe zostaną przyznane w każdej kategorii wiekowej

 

Więcej

do góry