Dla Polonii

Konkurs im. Stanisława Jopka otwarty dla Polonii! W Konkursie mogą wziąć udział osoby narodowości polskiej mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. „Mazowsze” zaprasza wszystkich rodaków do wspólnego śpiewania!

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie postanowień określonych w §3 Regulaminu oraz przesłanie linku do nagrania audiowizualnego dwóch utworów ze wskazanego Repertuaru Konkrusu , w wykonaniu Uczestnika, na adres konkurs.jopek@mazowsze.waw.pl.

Przesłane nagrania audiowizualne powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:

  1. kamera powinna być ustawiona przodem do Uczestnika, ukazując całą jego sylwetkę,
  2. każdy z utworów powinien zostać wykonany w całości i bez przerwy,
  3. nie dopuszcza się edytowania warstwy muzycznej materiału,
  4. nagranie powinno zostać przesłane w formie linku do serwisu internetowego (YouTube, Vimeo, Dailymotion itp.) bądź udostępnione przez internetową platformę (WeTransfer, Dropbox itp.). 

Spośród przesłanych nagrań Jury Konkursu w ramach I Etapu wyłoni uczestników, którzy bezpośrednio zakwalifikują się do II Etapu.

Termin wysyłania zgłoszeń dla Uczestników z zagranicy mija dnia 26 września 2021 r.

Dnia 28 września 2021 r. zostanie ogłoszona lista osób zakwalifikowanych do II Etapu Konkursu, który odbędzie się w siedzibie zespołu „Mazowsze” w Karolinie.

Wyniki I etapu Konkursu im Stanisława Jopka uczestników ze  środowisk polonijnych

Konkurs im. Stanisława Jopka, dla uczestników że środowisk polonijnych, oficjalnie się rozpoczął. Wczoraj jury, po długich obradach, na podstawie przesłanych nagrań video, wybrało do drugiego etapu Konkursu następujące osoby:

Joanna Özkaya - Turcja
Aleksander Podufałow – Ukraina
Larisa Toropczyna – Rosja
Irena Yalcin – Turcja

Zwycięzcy I etapu już w listopadzie będą mogli zaprezentować się w II etapie Konkursu, który odbędzie się w Karolinie - siedzibie zespołu "Mazowsze".

Więcej

do góry