ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z POLSKI:

W Konkursie mogą brać udział osoby, które spełnią poniższe warunki:

  1. we właściwym terminie skutecznie zgłoszą udział w Konkursie,
  2. znajdują się w poszczególnych kategoriach wiekowych:

I Kategoria wiekowa: 8 – 13 lat 
II Kategoria wiekowa: 14 – 19 lat
III Kategoria wiekowa: 20 – 25 lat            
IV Kategoria wiekowa: 26 +

  1. nie są laureatami poprzedniej edycji Konkursu.

Wiek Uczestnika określa się zgodnie z rokiem urodzenia.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wysłanie wypełnionej i podpisanej karty zgłoszeń w postaci formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej www.mazowsze.waw.pl drogą elektroniczną (skan), bądź pocztą tradycyjną na adres Partnera Regionalnego . Termin wysłania zgłoszeń upływa z dniem 1 października 2021 r. (decyduje data stempla pocztowego).

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA Z ZAGRANICY:

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wypełnienie postanowień określonych w §3 Regulaminu oraz przesłanie linku do nagrania audiowizualnego dwóch utworów ze wskazanego Repertuaru Konkursu, w wykonaniu Uczestnika, na adres konkurs.jopek@mazowsze.waw.pl.

Przesłane nagrania audiowizualne powinny spełniać poniższe wymagania techniczne:

  1. kamera powinna być ustawiona przodem do Uczestnika, ukazując całą jego sylwetkę,
  2. każdy z utworów powinien zostać wykonany w całości i bez przerwy,
  3. nie dopuszcza się edytowania warstwy muzycznej materiału,
  4. nagranie powinno zostać przesłane w formie linku do serwisu internetowego (YouTube, Vimeo, Dailymotion itp.) bądź udostępnione przez internetową platformę (WeTransfer, Dropbox itp.).

Spośród przesłanych nagrań Jury Konkursu w ramach I etapu wyłoni uczestników, którzy bezpośrednio zakwalifikują się do II etapu.  

Termin wysyłania zgłoszeń dla Uczestników z zagranicy mija dnia 26 września 2021 r.

Więcej

do góry