"Mazowsze” w kampanii edukacyjnej

- Zoostaw nie dokarmiaj!

Balet Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” na zaproszenie dyrektora warszawskiego ZOO Andrzeja Kruszewicza, uczestniczył dzisiaj w niecodziennym wydarzeniu - akcji edukacyjnej zoostaw nie dokarmiaj!, której celem jest uświadomienie odwiedzającym ogród, jak szkodliwe jest dokarmianie zwierząt. Specjalnie na tę okazję zespół ze swoim kierownikiem Wiolettą Milczuk przygotował pokaz w rodzaju flash mob. Tancerze postanowili edukować poprzez taniec, zabawę i muzykę. Pojawili się wśród odwiedzających ogród i zatańczyli walczyk do utworu pochodzącego z wiązanki melodii cieszyńskich „W zielonym gaju”, w którym słychać śpiew ptaków. W tekście utworu autorstwa Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej odnajdujemy również nawiązania do piękna przyrody. Samo wydarzenie miało miejsce przy wybiegu jednej z głównych bohaterek akcji słonicy „Buby”. Mogłoby się wydawać, że zespół „Mazowsze” ma mało wspólnego z warszawskim ogrodem zoologicznym, ale wbrew pozorom łączy nas wiele m. in.  częste nawiązania do przyrody jakie odnajdujemy w polskim folklorze, którym zajmuje się zespół, misja edukacyjna jaką pełni i ogród i zespół (szczególnie wśród najmłodszych) oraz współpraca, która od kliku lat pozwala nam uczestniczyć w ważnych wspólnych projektach.

Katarzyna Łacheta

Fot. Wojciech Zieliński

Więcej

do góry