Zbiórka na cele charytatywne w czasie przedstawień "Betlejem Polskiego"

Zgodnie z tradycją w czasie przedstawienia prowadzona jest zbiórka pieniędzy na cele charytatywne. W tym roku nie ma możliwości zbierania środków do puszek.
W związku z tym chcielibyśmy Was prosić o wsparcie finansowe Domu Miłosierdzia w Walendowie, prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
Jest to placówka, która świadczy wszechstronną pomoc dzieciom, szczególnie w zakresie usamodzielniania i nabywania umiejętności funkcjonowania społecznego.
Wszystkich chętnych prosimy o wpłaty na konto Sióstr 
38 1240 6380 1111 0000 5112 1219 z dopiskiem „Betlejem Polskie"

Dziękujemy!

Więcej

do góry