Projekt „Nieograniczeni” to kolejna odsłona szerokiej działalności zespołu „Mazowsze”. Tym razem postanowiliśmy za pośrednictwem Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej podjąć współpracę z osobami wykluczonymi z różnych przyczyn z życia społecznego, w tym osobami z niepełnosprawnościami. Chcemy by sztuka, jaką prezentuje „Mazowsze” przełamywała bariery. Chcemy dotrzeć do tych wszystkich, którzy do tej pory mieli trudności w korzystaniu z dóbr kultury. 
"Nieograniczeni" to cykl wydarzeń edukacyjnych ukazujący piękno polskiego folkloru, które można postrzegać na różne sposoby, bez względu na indywidualne ograniczenia odbiorcy. Trzy spotkania cyklu odbędą się już w 2021 r. Na każdym zostanie zaprezentowany jeden z trzech spektakli edukacyjnych z repertuaru zespołu „Mazowsze”: "Magiczna podróż - Piękna nasza Polska cała", "Fantazja polska - Polskie tańce narodowe", "Romanca a la kujawiak" (także online). Każdemu widowisku towarzyszyć będą warsztaty dla osób wykluczonych z życia społecznego i kulturalnego, zwiedzanie siedziby zespołu „Mazowsze” i poznanie zespołu „od kulis” oraz zwiedzanie niedawno otwartego Centrum Folkloru Polskiego „Karolin”. Udostępniamy zakładkę e-learningową na stronie internetowej "Mazowsza", specjalnie dedykowaną osobom z dysfunkcjami. 

TAŃCE NARODOWE - QUIZ

Naszym priorytetem jest dostosowanie oferty koncertowo-warsztatowej do potrzeb i wymagań każdej z grup, która weźmie udział w projekcie. Staramy się odpowiadać na potrzeby osób z niepełnosprawnościami by mogli w maksymalnym stopniu skorzystać z kulturalnego dorobku naszego zespołu. Nasze doświadczenia pokazują, że osoby z niepełnosprawnościami, czy wykluczone społecznie to niezwykle wrażliwi na piękno ludzie, doceniający każdą formę kultury dostępnej dla nich. Z tym większą radością artyści zespołu „Mazowsze” zaprezentują przed nimi swoje umiejętności sceniczne.

Projekt został dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Więcej

do góry