Kulturalna szkoła na Mazowszu

16 maja ruszają zapisy do Programu „Kulturalna szkoła na Mazowszu”. Zostały do niego zaproszone zorganizowane grupy szkolne z województwa mazowieckiego. Mogą one skorzystać z oferty wybranej instytucji kultury, w preferencyjnej cenie biletu - 1 zł brutto od jednego uczestnika. Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej bezpośrednio do instytucji kultury.

Ideą Programu jest upowszechnianie dziedzictwa kulturowego Mazowsza, jako zadania spełniającego niezwykle ważne funkcje wychowawcze i edukacyjne – rozwoju młodego człowieka, popularyzacji oraz doskonalenia form i metod młodzieżowej aktywności, w szeroko rozumianej kulturze. Program ma również zachęcać i inspirować do planowania i realizowania ciekawych lekcji, pobudzających młodzież do czynnego i świadomego uczestnictwa w kulturze na Mazowszu. Promocyjna cena biletów ma umożliwić dostęp do wydarzeń kulturalnych wszystkim uczniom.
Program realizowany jest przez instytucje kultury, dla których organizatorem jest Samorząd Województwa Mazowieckiego, w terminie
 16 maja -  31 grudnia 2022 r.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca "Mazowsze" w ramach Programu oferuje:

- spektakle edukacyjne,
- zwiedzanie Centrum Folkloru Polskiego "Karolin",
- warsztaty wokalne, taneczne i rękodzielnicze.

 

Warunkiem uczestnictwa w Programie jest złożenie karty zgłoszenia. Treść karty zgłoszenia szkoły do programu, zaakceptowana przez Dyrektora szkoły lub jego Zastępcę, powinna wynikać z uprzednio dokonanych przez szkołę uzgodnień z instytucją kultury, terminu wizyty i jej celu, które potem wpisane są w karcie zgłoszenia (np. spektakl/zwiedzanie/warsztaty – ze wskazaniem liczby warsztatów, tytułu wybranego wydarzenia).

 

Zgłoszenia na spektakle edukacyjne, zwiedzanie i warsztaty prosimy przesyłać na adres: kulturalnaszkola@mazowsze.waw.pl

 

 

 

 

 

Więcej

do góry