Inwestycja pn. „Zakup i dostawa cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Inwestycja pn. „Zakup i dostawa cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych” została zrealizowana w 2019 roku przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego oraz dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.

Łączny koszt realizacji zadania: 291 051,21 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 191 307,96 zł, Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 99 743,25 zł

W ramach zadania zakupiono cyfrowy system bezprzewodowy z nadajnikami i mikrofonami na potrzeby koncertów wyjazdowych,  na który składają się elementy umożliwiające w pełni wykorzystanie całej funkcjonalności cyfrowego systemu bezprzewodowego z nadajnikami i mikrofonami.

Zakupiony cyfrowy system transmisji bezprzewodowej pozwolił na dalsze prowadzenie działalności statutowej Zespołu, i tym samym znacznie poprawił jakość prezentowanych spektakli i koncertów.

Więcej

do góry