Inwestycja pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Inwestycja pn. „Zakup instrumentów muzycznych dla Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze" im. Tadeusza Sygietyńskiego” została zrealizowana w 2020 roku przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego, dofinansowania ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury oraz ze środków własnych Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 431 911,40 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 226 562,53 zł, 

Płatne ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 199 080,00 zł

Płatne z wkładu własnego PZLPiT „Mazowsze” - 6 268,87 zł

W ramach zadania zakupiono n/w instrumenty dla PZLPiT „Mazowsze” :

Trąbka B z akcesoriami – 2 zestawy

Trąbka piccolo z akcesoriami – 1 zestaw

Flet poprzeczny z akcesoriami – 1 zestaw

Obój z akcesoriami – 1 zestaw

Fagot z akcesoriami – 1 zestaw

Pianino z akcesoriami – 2 zestawy

Klawiatura z modułem brzmieniowym z akcesoriami – 1 zestaw

Zestaw perkusyjny – 1 zestaw

Więcej

do góry