Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu”

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu” zostało zrealizowane przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego

Zadanie pn. „Modernizacja przepompowni ścieków z montażem systemu monitoringu” zostało zrealizowane w 2020 roku przy pomocy dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Łączny koszt realizacji zadania: 56 567,70

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 56 567,70

W wyniku realizacji zadania wykonane zostały roboty modernizujące przepompownię ścieków wraz z montażem monitoringu. Wymiana zaworów, pomp i automatyki pozwala na ciągłe odprowadzanie nieczystości płynnych z następujących obiektów: Pałac, Wawel, Bursa, Domek Myśliwski należących do Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego.  Natomiast montaż systemu monitoringu pracy urządzeń gwarantuje ich nieprzerwane działanie i właściwą konserwację z możliwością natychmiastowego powiadamiania przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji..

 

Więcej

do góry