„Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa”

Inwestycja pn. „Adaptacja budynków w Ząbkach na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez PZLPiT "Mazowsze" - etap I dokumentacja przedprojektowa” zrealizowana została przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

Łączny koszt realizacji zadania: 67 650,00 zł

Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 67 650,00 zł

 

W ramach inwestycji opracowano dokumentację przedprojektową w zakresie wykonanej ekspertyzy budowlanej obejmującej ocenę techniczną elementów budynków, inwentaryzację architektoniczno-budowlaną obiektów dawnego szpitala zlokalizowanego w Ząbkach przy ul. Rychlińskiego, wnioski i zalecenia wraz z oszacowaniem kosztów robót budowlanych wynikających z ekspertyzy, niezbędnych na potrzeby utworzenia policealnego studium wokalno-tanecznego przez Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze”.

Więcej

do góry