Inwestycja pn. „Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja pn. „Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru” została zrealizowana w 2017 roku przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego. Łączny koszt realizacji zadania: 703 266,22 zł Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 703 266,22 zł

Zrealizowanie zadania pozwoliło na opracowanie niezbędnej dokumentacji na podstawie której został przygotowany wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, priorytet VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, działanie 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury na potrzeby realizacji projektu pn.: „Odrestaurowanie Pałacyku Karolin i utworzenie bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru”, który uzyskał pozytywną ocenę i został zakwalifikowany do otrzymania dotacji . Ponadto w ramach zadania został sfinansowany koszt doradztwa technicznego w zakresie przygotowania i sprawdzania dokumentacji niezbędnej do realizacji zadania inwestycyjnego.

Więcej

do góry