Inwestycja pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku „Wawel” na potrzeby biurowe Zespołu „Mazowsze”” została zrealizowana przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Inwestycja pn. „Adaptacja pomieszczeń budynku „Wawel” na potrzeby biurowe Zespołu „Mazowsze”” została zrealizowana w 2018 roku przy pomocy dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego . Łączny koszt realizacji zadania: 889 571,93 zł Płatne z budżetu Województwa Mazowieckiego – 889 571,93 zł

Zrealizowanie zadania pozwoliło na przeprowadzenie w budynku „Wawel” prac budowlano-montażowych oraz zakupu pierwszego wyposażenia, co umożliwiło przystosowanie pomieszczeń znajdujących się w tym budynku do pełnienia funkcji biurowych.

Adaptacja budynku „Wawel” z jednoczesnym dostosowaniem pomieszczeń do spełnienia funkcji biurowych pozwoliła stworzyć warunki do pracy pracownikom działu administracji w obiekcie wykorzystywanym obecnie do celów magazynowych. Jednocześnie zrealizowanie niniejszej inwestycji pozwoliło na uruchomienia kolejnej - polegającej na przeznaczeniu całego budynku „Pałacyk Karolin” do utworzenia w nim bazy edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru. Dzięki realizacji tego przedsięwzięcia powstanie kompleksowy produkt świadczący na terenie PZLPiT MAZOWSZE usługi kulturalne, edukacyjne i turystyczne na skalę ponadregionalną. Pozwoli to na pełne przedstawienie bogatego dorobku Zespołu w powiązaniu ze współczesną ofertą prezentującą wiedzę o polskim folklorze w nowoczesny i atrakcyjny sposób oraz sam folklor w postaci przedsięwzięć realizowanych w „Mateczniku Mazowsze” – w postaci koncertów czy warsztatów.

 

Więcej

do góry