Marek Dejneka

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych

Jest absolwentem Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1998 r. uzyskał tytuł magistra. W roku 2000 ukończył studia podyplomowe w Wyższej Szkole Bakowości Finansów i Zarządzania na kierunku Kontrola wewnętrzna w sytuacji zmian organizacyjnych.
W 2004 r. uzyskał nadawany przez Ministra Finansów certyfikat audytora wewnętrznego. Planował, koordynował oraz realizował w obszarze sektora finansów publicznych i programów finansowanych z funduszy europejskich, kilkadziesiąt audytów a także zadań doradczych.

Jest wieloletnim trenerem z zakresu audytu, kontroli wewnętrznej, kontroli zarządczej oraz zarządzania ryzykiem. Prowadzi wykłady i warsztaty w ramach studiów podyplomowych organizowanych przez liczne uczelnie wyższe w Polsce, a także współpracuje z firmami zajmującymi się szkoleniem i doradztwem.

W latach 2010-2015 pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki zarządzającej kilkuset nieruchomościami wspólnot mieszkaniowych oraz zasobem komunalnym w jednej z dzielnic Warszawy. W latach 2015-2016 był Pełnomocnikiem Zarządu Poczty Polskiej ds. Zarządzania Majątkiem, gdzie zajmował się m.in. wykonywaniem analiz i opracowań z zakresu zarządzania portfelem ponad 5000 nieruchomości własnych i najmowanych.

W PZLPiT „Mazowsze” jako Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Technicznych jest odpowiedzialny za administrowanie nieruchomościami PZLPiT „Mazowsze”, nadzór i koordynację nad pracami remontowymi, organizację konserwacji sprzętu, urządzeń technicznych i instalacji, a także wprowadzanie zasad kontroli zarządczej.

Od 1 stycznia 2018 r. pełni obowiązki Kierownika Projektu „Utworzenie bazy kulturalno-edukacyjnej dla prezentacji i promocji folkloru poprzez odrestaurowanie Pałacu Karolin w Otrębusach”.

Więcej

do góry