Wioletta Milczuk

Kierownik Baletu

Absolwentka Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej w Poznaniu, którą ukończyła z wyróżnieniem (nagroda patronki szkoły Olgi Sławskiej – Lipczyńskiej) w 1994 r. Absolwentka Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie (Wydział Pedagogiki Baletu – 1999 r.).
W 2005 r. ukończyła Menedżerskie Studia Podyplomowe na Wydziale Zarządzania UW, a w 2013 r. Podyplomowe Studia Etnomuzykologiczne na Wydziale Muzykologii UW.

Od 1994 roku zatrudniona w PZLPiT „Mazowsze” na stanowisku tancerki, a następnie tancerki - solistki. W latach 2005-2008 asystentka ówczesnego choreografa Witolda Zapały. Przez kolejne 2 lata zastępca kierownika baletu, asystent choreografa. Od 2010 r. jako kierownik baletu odpowiada za pracę grupy baletowej Zespołu, opracowuje programy koncertowe dla "Mazowsza" i czuwa nad poziomem artystycznym Zespołu.
W 2009 r. zainicjowała cykliczne warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży w nowo powstałej siedzibie Zespołu "Mazowsze" w Karolinie. Autorka projektu koncertów edukacyjnych „Piękna nasza Polska cała” skierowanych do szkół (projekt realizowany w sali widowiskowej Zespołu).

W 2013 roku odznaczona Medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej” a w 2019 r. Brązowym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis.

Więcej

do góry