Mirosław Ziomek

Kierownik Chóru - Dyrygent

Kierownik i dyrygent chóru zespołu „Mazowsze” oraz Pełnomocnik Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju. Wychowanek profesorów: Kazimierza Górskiego, Stanisława Krukowskiego i Jerzego Zabłockiego. Doktor sztuk muzycznych (AM w Poznaniu), absolwent Instytutu Muzykologii KUL i Podyplomowych Studiów Chórmistrzowskich na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy. W 1988 roku założył i przez 16 lat prowadził Chór Archikatedry Lubelskiej. Od 1982 r. związany z Chórem Akademickim Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie (do 2018 roku dyrygent i kierownik artystyczny).  W latach 2004-2009 dyrektor naczelny Filharmonii Lubelskiej. W latach 1997-2017 asystent, a następnie adiunkt w Instytucie Muzyki UMCS w Lublinie. Wraz ze swoimi chórami występował w Polsce i za granicą, m.in. na festiwalach w Rzymie, Paryżu, Barcelonie, San Marino, Loreto, a także w Watykanie dla Papieża Jana Pawła II. W swoim repertuarze ma między innymi: Mszę Koronacyjną W.A. Mozarta, Missa Cellensis in honorem Beatissimae Virginis Mariae J. Haydna, Messe solennelle en L’honneur de Sainte-Cecile Ch. Gounoda. Laureat Nagrody Artystycznej Miasta Lublin za całokształt działalności artystycznej (2011 r.). Odznaczony m. in. Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony Działacz Kultury i Złotym Medalem z Laurem Polskiego Związku Chórów i Orkiestr. Otrzymał tytuł „Ambasadora Kultury Miasta Lublin i Lubelszczyzny” przyznawany przez Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa (2018 r.) oraz Medal 700-lecia Miasta Lublin - honorowe wyróżnienie, które nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina (2018 r.)  Także w 2018 r. otrzymał odznakę "Zasłużony dla Kultury Polskiej". Odznaczenie to jest przyznawane osobom wyróżniającym się w tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

Więcej

do góry