Jacek Boniecki

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca "Mazowsze", Dyrygent

Dyrektor Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. T. Sygietyńskiego, dyrygent. Edukację muzyczną rozpoczął w klasie skrzypiec i kontynuował jako waltornista w Szkole Muzycznej im. Feliksa Nowowiejskiego w Gdańsku. Działalnością dyrygencką zajął się w wieku 14 lat w ruchach amatorskich, na początku prowadząc zespoły wokalne oraz instrumentalne wykonujące zarówno muzykę oratoryjną, jak i instrumentalną. Absolwent Akademii Muzycznej w Warszawie w klasie dyrygentury prof. Bogusława Madeya.

Swoją drogę zawodową rozpoczął jako asystent, a następnie dyrygent w Operze Bałtyckiej w Gdańsku i w Teatrze Muzycznym w Gdyni. Pełnił funkcje kierownicze oraz artystyczne w Teatrze Muzycznym „Roma” w Warszawie, w Płockiej Orkiestrze Symfonicznej, w Teatrze Muzycznym w Lublinie. Od 2012 roku związany jest z Zespołem „Mazowsze”. W swoim dorobku artystycznym ma między innymi przygotowanie i prowadzenie takich oper, jak: Carmen Georgesa Bizeta (wspólnie z Jerzym Maksymiukiem); Aida, Traviata, Nabucco, Falstaff  Giuseppe Verdiego; Cabaret Johna Kandera (w reżyserii Jerzego Stuhra); Straszny dwór Stanisława Moniuszki, Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale Jana Stefaniego (w reżyserii Andrzeja Strzeleckiego); takich baletów, jak: Coppélia Léo Delibesa, Dziadek do orzechów Piotra Czajkowskiego oraz większość znanych operetek. W Teatrze Wielkim - Operze Narodowej poprowadził koncert muzyki jazzowej z udziałem Urszuli Dudziak, Michała Urbaniaka, Wojciecha Karolaka i Marcina Pospieszalskiego. Wielokrotnie dyrygował Mszą koronacyjną oraz Requiem  Wolfganga Amadeusa Mozarta.

Otrzymał: Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin (2010 r.); tytuł „Ambasadora Kultury Miasta Lublin i Lubelszczyzny” przyznawany przez Stowarzyszenie Lubelska Inicjatywa (2018 r.); Medal 700-lecia Miasta Lublin - honorowe wyróżnienie, które nadawane jest osobom szczególnie zasłużonym dla Lublina (2018 r.). Uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2017 r.). W marcu 2019 r. został odznaczony Złotym Medalem Akademii Polskiego Sukcesu - za wieloletnią promocje polskiej kultury w Polsce i zagranicą.

Więcej

do góry