Studio Koncertowe Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskiego, ul. Zygmunta Modzelewskiego 59, 00-977 Warszawa

09/10/2019

Jest to specjalny koncert dla niewidomych i słabo widzących, obowiązują zaproszenia (kontakt: Fundacja "Praca dla Niewidomych", tel. 22 826 8866)

9 października 2019 r.

godz. 17:00

 

Koncert ,,Pieśni ludowe” w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego, pokazuje bogactwo polskich pieśni ludowych, które na stałe zagościły w repertuarze Zespołu. Do większości z nich muzykę napisał Tadeusz Sygietyński, natomiast Mira Zimińska- Sygietyńska dokonała adaptacji tekstów ludowych.
W trakcie koncertu zespół wykonuje znane, lubiane, nucone, śpiewane w domach piosenki jak: ,,Kukułeczka”, ,,Furman”, ,,Cyt cyt” czy ,,To i hola”. Udział w koncercie daje możliwość poznania mniej znanych utworów znajdujących się w repertuarze zespołu, jak: ,,Szyszki”, ,,Trudno”, ,,Ogarek”.

 

Więcej

do góry