1 września 2018 r., Bazylika Jasnogórska

godz. 16.30

01/09/2018

Koncert: pieśni ludowych, patriotycznych i sakralnych w wykonaniu solistów, chóru i orkiestry zespołu ,, Mazowsze” pod dyrekcją Jacka Bonieckiego z okazji Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich i XXVII Krajowej Wystawy Rolniczej w Częstochowie 2018.

W trakcie koncertu zespół wykona znane, lubiane, nucone, śpiewane w domach piosenki ludowe, pieśni patriotyczne, które były i nadal są istotnym elementem naszej tożsamości narodowej oraz polskie i zagraniczne pieśni religijne jak:,, Ave Maria”, ,, Czarna Madonna” czy też, ,, Alleluja” G.F. Haendla z oratorium,, Mesjasz”.

Więcej

do góry