Teatr Syrena , ul. Litewska 3, Warszawa

13 października 2018 r. godz.16:30

13/10/2018

Bezpłatne wejściówki na koncert ( od 1 października) można otrzymać w Urzędzie Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy (ul. Nowogrodzka 43, stanowisko informacyjne na parterze, w godzinach pracy urzędu). Miejsca na widowni nienumerowane, zajmowane będą w kolejności przybycia (do wyczerpania). Wejście do Teatru najpóźniej na 15 minut przed rozpoczęciem koncertu. m.st. Warszawy.

Soliści, chór i orkiestra Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca ,,Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego pod dyrekcją Jacka Bonieckiego , na zaproszenie Przewodniczącego Rady Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy Marcina Rolnika oraz Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy Krzysztofa Czubaszka, w czasie dwóch koncertów, wykonają w Teatrze Syrena w Warszawie koncert ,,Piękna nasza Polska cała".

W czasie koncertu  artyści wykonają znane, lubiane, nucone, śpiewane w domach piosenki jak: ,,Kukułeczka”, ,,Furman”, ,,Cyt cyt” czy ,,To i hola”. Do większości z nich muzykę napisał Tadeusz Sygietyński, natomiast Mira Zimińska- Sygietyńska dokonała adaptacji tekstów ludowych.  W programie nie zabraknie również utworów, które na przestrzeni dziejów towarzyszyły Polakom i dodawały ducha w trudnych chwilach. Pieśni, które były i nadal są istotnym elementem tożsamości narodowej - pieśni legionowe, ułańskie oraz wojskowe - jak: ,, Bywaj dziewczę zdrowe”, ,, Przybyli ułani”, ,,Piechota” oraz ,,Pałacyk Michla”.

Więcej

do góry